ช็อกวงการ! “พี่ฉอด” ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ เผยถึงสาเหตุในการตัดสินใจ

ช็อกวงการ “พี่ฉอด” ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ เผยถึงสาเหตุในการตัดสินใจ

Read more